Βιογραφικό σημείωμα

280 Βιογραφικά βρέθηκε

VIP
Συζητήσιμο • Λεμεσός • Εργασία εξ αποστάσεως, Πλήρης απασχόληση • 0 • Γυναίκα • εμπειρία 19 χρόνος
An expert with 19 years of experience in corporate finance looking for position of Finance Manager in Limassol. sabitova.d.i@gmail.com/+357-99-074320
30.04.2018

Συζητήσιμο • • Πλήρης απασχόληση • 26 χρόνος • Άντρας • εμπειρία 3 χρόνος
My main specialization area is Java and server-side web development.
13.08.2018

Συζητήσιμο • Λεμεσός • Πλήρης απασχόληση • 0 • • εμπειρία 16 χρόνος
I am currently looking for a new job opportunity. My background allows me to work as a marketing manager or back office manager.
03.08.2018

Συζητήσιμο • Λεμεσός • Πλήρης απασχόληση • 0 • Γυναίκα • εμπειρία 3 χρόνος
In Limassol. Trading the Forex Market 3 Years, Game Support, Teaching Russian. Analitic mind, create systems of working in a more effective manner.
22.07.2018

Any

Συζητήσιμο • Λευκωσία, Λάρνακα, Πάθος, Μια άλλη πόλη σε Κύπρος • Πλήρης απασχόληση, Πρακτική άσκηση • 23 χρόνος • Άντρας • εμπειρία 1 χρόνος
I would like to sure job by my hard work.
16.07.2018

Συζητήσιμο • Λάρνακα • Πλήρης απασχόληση, Πρόγραμμα βάρδιας • 26 χρόνος • Γυναίκα • εμπειρία 3 χρόνος
Responsibility; -stress managment; -flexibility; -sociable; -teachable; -patience; -without bad habits.
16.07.2018

Συζητήσιμο • • Πλήρης απασχόληση • 35 χρόνος • Άντρας • εμπειρία 6 χρόνος
I am serious and motivated. On of my advantages is working in group.
10.07.2018

€1.000 • Λάρνακα • Πλήρης απασχόληση, Εργασία εξ αποστάσεως • 29 χρόνος • Γυναίκα • εμπειρία 2 χρόνος
Ищу работу на Кипре сео-специалистом, опыт работы 2 года. Продвижение сайтов, сбор ключевых слов, сео-аудит
09.07.2018

€2.000 • Λεμεσός • Πλήρης απασχόληση, Πρόγραμμα βάρδιας • 36 χρόνος • Γυναίκα • εμπειρία 15 χρόνος
more than 15 years of experience as a head of beauty and advertising
09.07.2018

Συζητήσιμο • Μια άλλη πόλη σε Κύπρος • Πλήρης απασχόληση • 33 χρόνος • Άντρας • εμπειρία 5 χρόνος
To whom it may concern: I am pleased to submit my resume for consideration for the position of Engineer. Given my background in G Line as Qualit
03.07.2018