Βιογραφικό σημείωμα

205 Βιογραφικά βρέθηκε

VIP
TOP
€3.000 • Λεμεσός • Ημι-απασχόληση, Πλήρης απασχόληση • 31 χρόνος • Γυναίκα • εμπειρία 3 χρόνος
Specialist with 3 years experience of working in CIFs
26.12.2016

VIP
TOP
Συζητήσιμο • Λεμεσός • Ημι-απασχόληση, Ευέλικτο πρόγραμμα, Πλήρης απασχόληση • 37 χρόνος • Άντρας • εμπειρία 11 χρόνος
I've been working in Forex industry for last 5 years, with financial background and previous experience in Treasury and Investment departments
26.12.2016

VIP
Συζητήσιμο • Λεμεσός • Εργασία εξ αποστάσεως, Ημι-απασχόληση, Ευέλικτο πρόγραμμα, Πλήρης απασχόληση • 39 χρόνος • Γυναίκα • εμπειρία 18 χρόνος
Experience in marketing (brand awareness, marketing strategy, event management, smm), in finance (budgeting, reporting, analytics, treasury)
23.08.2017

€1.500 • Λεμεσός • Πλήρης απασχόληση • 48 χρόνος • Γυναίκα • εμπειρία 15 χρόνος
Опыт и владение компаниями на Кипр более 20 лет. Ведение административных дел, знание рынка труда и взаимодействие с государственными учереждениями. Р
21.01.2018

Συζητήσιμο • Λεμεσός • Πλήρης απασχόληση, Εργασία εξ αποστάσεως • 37 χρόνος • Άντρας • εμπειρία 20 χρόνος
My various work experience over the years have been particularly valuable for achieving outstanding interpersonal, organizational, strong analytical a
18.01.2018

Συζητήσιμο • Πάθος • Πλήρης απασχόληση, Πρόγραμμα βάρδιας, Ευέλικτο πρόγραμμα, Ημι-απασχόληση • 22 χρόνος • Άντρας • εμπειρία 5 χρόνος
I am hard working and ambitious person. I have been doing a lot of things , also i can maintain the car provided.
18.01.2018

€2.000 • Πάθος • Πλήρης απασχόληση • 29 χρόνος • Γυναίκα • εμπειρία 5 χρόνος
Am very strong person who like to learn new things, with lot of experience. Am hard working , carefully and very friendly and sociable
14.01.2018

€2.000 • Λεμεσός • Πλήρης απασχόληση • 38 χρόνος • Άντρας • εμπειρία 15 χρόνος
Hardworking, creative, energetic, working with the team. Responsible
12.01.2018

€800 • Λάρνακα • Πλήρης απασχόληση, Πρόγραμμα βάρδιας, Πρακτική άσκηση, Εποχιακή εργασία • 39 χρόνος • Γυναίκα • εμπειρία 3 χρόνος
Без детей. Замужем. Приятная внешность, аккуратная, добросовестная, честная, без вредных привычек. Легко обучающая.
10.01.2018

Συζητήσιμο • Πάθος • Πλήρης απασχόληση, Πρόγραμμα βάρδιας, Ευέλικτο πρόγραμμα, Ημι-απασχόληση, Εργασία εξ αποστάσεως, Πρακτική άσκηση, Εποχιακή εργασία • 30 χρόνος • Άντρας • εμπειρία 11 χρόνος
All our life we learn and still don't we learn enough, that's the reason I am willing to do everything.
08.01.2018