Βιογραφικό σημείωμα

226 Βιογραφικά βρέθηκε

VIP
TOP
€3.000 • Λεμεσός • Ημι-απασχόληση, Πλήρης απασχόληση • 31 χρόνος • Γυναίκα • εμπειρία 3 χρόνος
Specialist with 3 years experience of working in CIFs
26.12.2016

VIP
TOP
Συζητήσιμο • Λεμεσός • Ημι-απασχόληση, Ευέλικτο πρόγραμμα, Πλήρης απασχόληση • 37 χρόνος • Άντρας • εμπειρία 11 χρόνος
I've been working in Forex industry for last 5 years, with financial background and previous experience in Treasury and Investment departments
26.12.2016

VIP
Συζητήσιμο • Λεμεσός • Εργασία εξ αποστάσεως, Ημι-απασχόληση, Ευέλικτο πρόγραμμα, Πλήρης απασχόληση • 39 χρόνος • Γυναίκα • εμπειρία 18 χρόνος
Experience in marketing (brand awareness, marketing strategy, event management, smm), in finance (budgeting, reporting, analytics, treasury)
23.08.2017

Συζητήσιμο • • Πλήρης απασχόληση • 0 • Άντρας • εμπειρία 2 χρόνος
Restaurant and food service I have 2 years experience as a waiter
20.03.2018

€1.500 • Λάρνακα, Λευκωσία, Αγία Νάπα, Λεμεσός • Πλήρης απασχόληση • 25 χρόνος • Γυναίκα • εμπειρία 5 χρόνος
Since 6 months i am living in Cyprus with my husband, he is French. My experience of work in the hospitality is rich.
19.03.2018

Συζητήσιμο • • Πλήρης απασχόληση, Ημι-απασχόληση, Εργασία εξ αποστάσεως • 0 • • εμπειρία 6 χρόνος
BA in English Language and Literature MSc in Human Resource Management Experience in teaching,sales, Human Resources sectors.
15.03.2018

Συζητήσιμο • • Πρόγραμμα βάρδιας • 19 χρόνος • • εμπειρία 5 χρόνος
Good specialist
15.03.2018

Συζητήσιμο • Λεμεσός • Πλήρης απασχόληση, Πρακτική άσκηση • 23 χρόνος • Γυναίκα • εμπειρία 3 χρόνος
I was born in Moscow. However, due to long residence abroad, I am a native speaker of English language. Have a strong experience in PR and Account.
10.03.2018

Συζητήσιμο • Λεμεσός • Πλήρης απασχόληση • 22 χρόνος • Γυναίκα • εμπειρία 3 χρόνος
Good communication skills, open-minded, perform well under pressure, easily making relations, not afraid of challenges.
09.03.2018

Συζητήσιμο • Λεμεσός • Πλήρης απασχόληση • 0 • Άντρας • εμπειρία 15 χρόνος
умение и желание работать в команде, хорошие аналитические способности, способность принимать самостоятельные решения, ответственность, коммуникабельн
07.03.2018