Βιογραφικό σημείωμα

267 Βιογραφικά βρέθηκε

VIP
Συζητήσιμο • Λεμεσός • Εργασία εξ αποστάσεως, Πλήρης απασχόληση • 0 • Γυναίκα • εμπειρία 19 χρόνος
An expert with 19 years of experience in corporate finance looking for position of Finance Manager in Limassol. sabitova.d.i@gmail.com/+357-99-074320
30.04.2018

€1.500 • Λάρνακα • Πλήρης απασχόληση, Ευέλικτο πρόγραμμα, Ημι-απασχόληση • 40 χρόνος • Άντρας • εμπειρία 18 χρόνος
I'm a people person. I really enjoy meeting and working with a lot of different people and am known for being a great listener and clear communicator
18.06.2018

Συζητήσιμο • Λεμεσός, Πάθος • Πλήρης απασχόληση, Πρόγραμμα βάρδιας, Εργασία εξ αποστάσεως • 0 • Άντρας • εμπειρία 11 χρόνος
I am BI Architect with over 10 years of real life experience building data solutions for OLTP and OLAP/Data Warehouse systems.
16.06.2018

€2.000 • Λεμεσός, Λευκωσία • Πλήρης απασχόληση • 25 χρόνος • Άντρας • εμπειρία 5 χρόνος
I have next skills: fast learning,self-motivating, proactivity, problem-solving, training of employees, project and employee management.
11.06.2018

€1.200 • • Πλήρης απασχόληση, Πρόγραμμα βάρδιας, Ευέλικτο πρόγραμμα, Ημι-απασχόληση, Εργασία εξ αποστάσεως, Πρακτική άσκηση, Εποχιακή εργασία • 23 χρόνος • Γυναίκα • εμπειρία 6 χρόνος
Are you looking for a translator or teacher who has exelent feedbackes from a few different companies and a high developed professional talents?
08.06.2018

Συζητήσιμο • Λεμεσός • Πλήρης απασχόληση • 32 χρόνος • Γυναίκα • εμπειρία 14 χρόνος
Currently work as AR Controller supporting North America AR collection
07.06.2018

€3.000 • • Πλήρης απασχόληση, Εργασία εξ αποστάσεως • 29 χρόνος • Άντρας • εμπειρία 6 χρόνος
Hello, my name is Alexander. I am working as a system analyst.
03.06.2018

€1.000 • • Πλήρης απασχόληση • 25 χρόνος • Γυναίκα • εμπειρία 1 χρόνος
I move to Cyprus in september of 2018.
03.06.2018

Συζητήσιμο • • Πλήρης απασχόληση • 0 • Γυναίκα • εμπειρία 9 χρόνος
I have a good work experience in website development and real estate as well (so all that could be used in really worthwile projects)
31.05.2018

€4.000 • Λεμεσός, Πάθος, Λάρνακα • Πλήρης απασχόληση • 0 • Άντρας • εμπειρία 6 χρόνος
I have extensive experience working with Russian fin. market and deep industry knowledge in Fintech / retail trading. I prioritize BD, PM & sales.
25.05.2018