Προβολή № 132

Θέσεις: 
Customer care, Sales representative, kitchen assistant, helpcare giver, customers service agent.
Μισθός: 
Συζητήσιμο
Hλικία: 
25 χρόνος
Γένος: 
Άντρας
Εμπειρία: 
2 χρόνος
Γλώσσες: 
Αγγλική (Άπταιστη)
Ελληνική (Βασική)
Ίγκμπο (Άπταιστη)
Γιορούμπα (Άπταιστη)
Περιοχή εργασίας: 
Αγία Νάπα
Λευκωσία
Λεμεσός
Πρόγραμμα: 
Πρακτική άσκηση
Ημι-απασχόληση
Ευέλικτο πρόγραμμα
Πρόγραμμα βάρδιας
Πλήρης απασχόληση
Περιοχή διαμονής: 
Cyprus
Ιθαγένεια: 
Nigerian
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
Pink slip / Need for work visa