Προβολή № 134

Θέσεις: 
Corporate Administrator, Account assistant
Μισθός: 
€1100
Hλικία: 
32 χρόνος
Γένος: 
Γυναίκα
Εμπειρία: 
8 χρόνος
Γλώσσες: 
Περιοχή εργασίας: 
Λάρνακα
Λευκωσία
Λεμεσός
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Περιοχή διαμονής: 
Cyprus
Ιθαγένεια: 
Russia
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
EU family member