Προβολή № 169

Θέσεις: 
Admin Assistant, Secretary, Office Manager
Μισθός: 
€1200
Hλικία: 
57 χρόνος
Γένος: 
Γυναίκα
Εμπειρία: 
15 χρόνος
Γλώσσες: 
Αγγλική (Μητρική)
Περιοχή εργασίας: 
Λεμεσός
Πρόγραμμα: 
Ημι-απασχόληση
Πλήρης απασχόληση
Περιοχή διαμονής: 
Cyprus
Ιθαγένεια: 
UK
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
EU passport / Yellow slip