Προβολή № 17

Θέσεις: 
INTERNAL AUDITOR, EXTERNAL AUDITOR, ACCOUNTANT ASSISTANT, ADMINISTRATOR ASSISTANT
Μισθός: 
Συζητήσιμο
Hλικία: 
30 χρόνος
Γένος: 
Άντρας
Εμπειρία: 
6 χρόνος
Γλώσσες: 
Ρωσική (Άπταιστη)
Ουκρανική (Μητρική)
Αγγλική (Προηγμένη)
Περιοχή εργασίας: 
Λευκωσία
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Πρόγραμμα βάρδιας
Ευέλικτο πρόγραμμα
Περιοχή διαμονής: 
Nicosia
Ιθαγένεια: 
Ukrainian
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
Non-EU passport / Need for work visa