Προβολή № 172

Θέσεις: 
Assistant,Customer support,Secretary
Μισθός: 
Συζητήσιμο
Hλικία: 
23 χρόνος
Γένος: 
Γυναίκα
Εμπειρία: 
1 χρόνος
Γλώσσες: 
Ρωσική (Μητρική)
Αγγλική (Προηγμένη)
Περιοχή εργασίας: 
Λεμεσός
Πρόγραμμα: 
Πρακτική άσκηση
Εργασία εξ αποστάσεως
Ημι-απασχόληση
Ευέλικτο πρόγραμμα
Πρόγραμμα βάρδιας
Πλήρης απασχόληση
Περιοχή διαμονής: 
Limassol
Ιθαγένεια: 
Russia
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
Cyprus Long-term residence