Προβολή № 190

Θέσεις: 
Administrator, administrator assistant, accountant
Μισθός: 
€1500
Hλικία: 
43 χρόνος
Γένος: 
Γυναίκα
Εμπειρία: 
5 χρόνος
Γλώσσες: 
Περιοχή εργασίας: 
Λεμεσός
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Πρόγραμμα βάρδιας
Περιοχή διαμονής: 
Limassol
Ιθαγένεια: 
Russia
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
Non-EU passport / Need for work visa