Προβολή Tatiana Zhdanova

Θέσεις: 
back office manager, brokerage department officer
Μισθός: 
€3000
Hλικία: 
31 χρόνος
Γένος: 
Γυναίκα
Εμπειρία: 
3 χρόνος
Γλώσσες: 
Αγγλική (Άπταιστη)
Ρωσική (Μητρική)
Περιοχή εργασίας: 
Λεμεσός
Πρόγραμμα: 
Ημι-απασχόληση
Πλήρης απασχόληση
Περιοχή διαμονής: 
Limassol
Ιθαγένεια: 
Russia
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
EU family member