Προβολή № 221

Θέσεις: 
sales manager, purchasing manager, DBA
Μισθός: 
€1500
Hλικία: 
33 χρόνος
Γένος: 
Άντρας
Εμπειρία: 
15 χρόνος
Γλώσσες: 
Περιοχή εργασίας: 
Λεμεσός
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Πρόγραμμα βάρδιας
Ευέλικτο πρόγραμμα
Περιοχή διαμονής: 
Saint Petersburg, Russia
Ιθαγένεια: 
Russian
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
Non-EU passport / Need for work visa