Προβολή № 241

Θέσεις: 
Accountant, Executive Office Assistant, Finance Officer, Front Office Staff
Μισθός: 
Συζητήσιμο
Hλικία: 
41 χρόνος
Γένος: 
Γυναίκα
Εμπειρία: 
15 χρόνος
Γλώσσες: 
Αγγλική (Άπταιστη)
Ρωσική (Μητρική)
Περιοχή εργασίας: 
Πάθος
Λεμεσός
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Περιοχή διαμονής: 
Paphos, Cyprus
Ιθαγένεια: 
Russian Federation (Residence card N 55088295 - Yellow slip)
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
EU family member