Προβολή № 245

Θέσεις: 
секретарь-референт, менеджер по ВЭД, логист.
Μισθός: 
Συζητήσιμο
Hλικία: 
25 χρόνος
Γένος: 
Γυναίκα
Εμπειρία: 
1 χρόνος
Γλώσσες: 
Ελληνική (Βασική)
Ρωσική (Μητρική)
Ουκρανική (Μητρική)
Αγγλική (Άπταιστη)
Περιοχή εργασίας: 
Λευκωσία
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Πρόγραμμα βάρδιας
Ευέλικτο πρόγραμμα
Ημι-απασχόληση
Εργασία εξ αποστάσεως
Περιοχή διαμονής: 
Никосия
Ιθαγένεια: 
Россия
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
Pink slip / Need for work visa