Προβολή № 259

Θέσεις: 
computer engineer
Μισθός: 
€200
Hλικία: 
31 χρόνος
Γένος: 
Άντρας
Εμπειρία: 
4 χρόνος
Γλώσσες: 
Αγγλική (Άπταιστη)
Περιοχή εργασίας: 
Μια άλλη πόλη σε Κύπρος
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Πρόγραμμα βάρδιας
Ευέλικτο πρόγραμμα
Ημι-απασχόληση
Εργασία εξ αποστάσεως
Πρακτική άσκηση
Εποχιακή εργασία
Περιοχή διαμονής: 
Ιθαγένεια: 
nigerian
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
άλλος