Προβολή № 299

Θέσεις: 
Office Administration, CMS Support, Customer Service
Μισθός: 
Συζητήσιμο
Hλικία: 
29 χρόνος
Γένος: 
Γυναίκα
Εμπειρία: 
3 χρόνος
Γλώσσες: 
Αρμενική (Μητρική)
Ελληνική (Βασική)
Ρωσική (Άπταιστη)
Περιοχή εργασίας: 
Λεμεσός
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Ημι-απασχόληση
Εργασία εξ αποστάσεως
Περιοχή διαμονής: 
Cyprus
Ιθαγένεια: 
Armenia
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
EU family member