Προβολή № 34

Θέσεις: 
Senior, Executive, Director
Μισθός: 
Συζητήσιμο
Hλικία: 
32 χρόνος
Γένος: 
Άντρας
Εμπειρία: 
10 χρόνος
Γλώσσες: 
Ρωσική (Μητρική)
Αγγλική (Άπταιστη)
Ουκρανική (Μητρική)
Περιοχή εργασίας: 
Λεμεσός
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Ευέλικτο πρόγραμμα
Ημι-απασχόληση
Εργασία εξ αποστάσεως
Περιοχή διαμονής: 
Ιθαγένεια: 
Ukraine
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
Pink slip / Need for work visa