Προβολή № 356

Θέσεις: 
sales, FX, marketing, analytics, accounting.
Μισθός: 
Συζητήσιμο
Hλικία: 
27 χρόνος
Γένος: 
Άντρας
Εμπειρία: 
3 χρόνος
Γλώσσες: 
Ρωσική (Μητρική)
Αγγλική (Προηγμένη)
Περιοχή εργασίας: 
Στο εξωτερικό
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Πρόγραμμα βάρδιας
Περιοχή διαμονής: 
Russia,Vladivostok
Ιθαγένεια: 
Russia
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
άλλος