Προβολή № 358

Θέσεις: 
Software Engineering, Web Applications, Web Design, Game Design, Game Development
Μισθός: 
Συζητήσιμο
Hλικία: 
22 χρόνος
Γένος: 
Άντρας
Εμπειρία: 
Γλώσσες: 
Ελληνική (Μητρική)
Αγγλική (Άπταιστη)
Περιοχή εργασίας: 
Πρόγραμμα: 
Ευέλικτο πρόγραμμα
Ημι-απασχόληση
Εργασία εξ αποστάσεως
Πρακτική άσκηση
Εποχιακή εργασία
Περιοχή διαμονής: 
Ιθαγένεια: 
Cypriot
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
Cyprus Long-term residence