Προβολή № 361

Θέσεις: 
Loan Administration Officer, Client Account Manager, Bank Teller, Customer Support Officer
Μισθός: 
€1500
Hλικία: 
30 χρόνος
Γένος: 
Γυναίκα
Εμπειρία: 
5 χρόνος
Γλώσσες: 
Γαλλική (Ενδιάμεση)
Ελληνική (Ενδιάμεση)
Αγγλική (Άπταιστη)
Ρωσική (Μητρική)
Περιοχή εργασίας: 
Λεμεσός
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Περιοχή διαμονής: 
Cyprus, Limassol
Ιθαγένεια: 
Russian Federation
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
Pink slip / Need for work visa