Προβολή № 364

Θέσεις: 
Web-developer, Web-programmer
Μισθός: 
Συζητήσιμο
Hλικία: 
37 χρόνος
Γένος: 
Εμπειρία: 
12 χρόνος
Γλώσσες: 
Ελληνική (Βασική)
Αγγλική (Προηγμένη)
Ρωσική (Μητρική)
Περιοχή εργασίας: 
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Ευέλικτο πρόγραμμα
Εργασία εξ αποστάσεως
Περιοχή διαμονής: 
Limassol
Ιθαγένεια: 
Russian Federation
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
άλλος