Προβολή № 388

Θέσεις: 
Πολιτικός Μηχανικός
Μισθός: 
€1600
Hλικία: 
40 χρόνος
Γένος: 
Άντρας
Εμπειρία: 
6 χρόνος
Γλώσσες: 
Αγγλική (Άπταιστη)
Ελληνική (Μητρική)
Περιοχή εργασίας: 
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Πρόγραμμα βάρδιας
Περιοχή διαμονής: 
Ιθαγένεια: 
Ελληνική
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
EU passport / Yellow slip