Προβολή № 469

Θέσεις: 
English Teacher, Administrator, Content Writer, Editor
Μισθός: 
Συζητήσιμο
Hλικία: 
29 χρόνος
Γένος: 
Γυναίκα
Εμπειρία: 
7 χρόνος
Γλώσσες: 
Περιοχή εργασίας: 
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Πρόγραμμα βάρδιας
Ευέλικτο πρόγραμμα
Ημι-απασχόληση
Εργασία εξ αποστάσεως
Πρακτική άσκηση
Εποχιακή εργασία
Περιοχή διαμονής: 
Cyprus
Ιθαγένεια: 
British Cypriot
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
EU passport / Yellow slip