Προβολή № 473

Θέσεις: 
Project Manager, Operations Manager, HR administrator
Μισθός: 
Συζητήσιμο
Hλικία: 
43 χρόνος
Γένος: 
Γυναίκα
Εμπειρία: 
10 χρόνος
Γλώσσες: 
Αγγλική (Άπταιστη)
Γαλλική (Προηγμένη)
Ελληνική (Μητρική)
Τουρκική (Βασική)
Περιοχή εργασίας: 
Λευκωσία
Πρόγραμμα: 
Εργασία εξ αποστάσεως
Ημι-απασχόληση
Πλήρης απασχόληση
Περιοχή διαμονής: 
Cyprus
Ιθαγένεια: 
Cypriot
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
Cyprus Long-term residence