Προβολή № 485

Θέσεις: 
μηχανικός αποκατάστασης κτιρίων, υπεύθυνος εργοταξίου, επιβλέπον μηχανικός, πωλητής,
Μισθός: 
Συζητήσιμο
Hλικία: 
34 χρόνος
Γένος: 
Άντρας
Εμπειρία: 
5 χρόνος
Γλώσσες: 
Περιοχή εργασίας: 
Λεμεσός
Πρόγραμμα: 
Εργασία εξ αποστάσεως
Πλήρης απασχόληση
Περιοχή διαμονής: 
Ιθαγένεια: 
Ελληνική
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
EU passport / Yellow slip