Προβολή № 493

Θέσεις: 
International Sales Manager, Sales Manager
Μισθός: 
Συζητήσιμο
Hλικία: 
54 χρόνος
Γένος: 
Άντρας
Εμπειρία: 
20 χρόνος
Γλώσσες: 
Ελληνική (Μητρική)
Αγγλική (Άπταιστη)
Περιοχή εργασίας: 
Λευκωσία
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάθος
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Περιοχή διαμονής: 
MARKOU DRAKOU 9, AKROPOLI, NICOSIA
Ιθαγένεια: 
Greek
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
EU family member