Προβολή № 502

Θέσεις: 
Chief Accountant
Μισθός: 
Συζητήσιμο
Hλικία: 
55 χρόνος
Γένος: 
Γυναίκα
Εμπειρία: 
Γλώσσες: 
Ελληνική (Μητρική)
Αγγλική (Προηγμένη)
Περιοχή εργασίας: 
Λευκωσία
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Περιοχή διαμονής: 
Ιθαγένεια: 
Cypriot
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
Cyprus Long-term residence