Προβολή № 505

Θέσεις: 
Инженер, техник, электромонтер
Μισθός: 
€1500
Hλικία: 
34 χρόνος
Γένος: 
Άντρας
Εμπειρία: 
5 χρόνος
Γλώσσες: 
Αγγλική (Ενδιάμεση)
Περιοχή εργασίας: 
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Πρόγραμμα βάρδιας
Πρακτική άσκηση
Περιοχή διαμονής: 
Ιθαγένεια: 
Россия
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
Pink slip / Need for work visa