Προβολή № 583

Θέσεις: 
Recruiter, Key Account Manager, Sales Manager, Receptionist,Transfer Guide, Administrator
Μισθός: 
Συζητήσιμο
Hλικία: 
24 χρόνος
Γένος: 
Γυναίκα
Εμπειρία: 
6 χρόνος
Γλώσσες: 
Σερβική (Βασική)
Ρωσική (Μητρική)
Ουκρανική (Μητρική)
Περιοχή εργασίας: 
Στο εξωτερικό
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Πρόγραμμα βάρδιας
Ευέλικτο πρόγραμμα
Ημι-απασχόληση
Πρακτική άσκηση
Περιοχή διαμονής: 
Ukraine
Ιθαγένεια: 
Ukrainian
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
Non-EU passport / Need for work visa