Προβολή № 607

Θέσεις: 
Secretary, personal assistant
Μισθός: 
Συζητήσιμο
Hλικία: 
61 χρόνος
Γένος: 
Γυναίκα
Εμπειρία: 
30 χρόνος
Γλώσσες: 
Ελληνική (Μητρική)
Αγγλική (Μητρική)
Περιοχή εργασίας: 
Λάρνακα
Λευκωσία
Λεμεσός
Πρόγραμμα: 
Ημι-απασχόληση
Ευέλικτο πρόγραμμα
Πρόγραμμα βάρδιας
Πλήρης απασχόληση
Περιοχή διαμονής: 
Greece
Ιθαγένεια: 
Greek-American
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
EU family member