Προβολή № 613

Θέσεις: 
Maintenance, hospitality, personal assistant, driver
Μισθός: 
Συζητήσιμο
Hλικία: 
58 χρόνος
Γένος: 
Άντρας
Εμπειρία: 
35 χρόνος
Γλώσσες: 
Περιοχή εργασίας: 
Λεμεσός
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Πρόγραμμα βάρδιας
Ευέλικτο πρόγραμμα
Ημι-απασχόληση
Εργασία εξ αποστάσεως
Πρακτική άσκηση
Εποχιακή εργασία
Περιοχή διαμονής: 
Cyprus
Ιθαγένεια: 
Russian
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
Cyprus Long-term residence