Προβολή № 618

Θέσεις: 
web developer, php developer, javascript developer, front end developer
Μισθός: 
€1800
Hλικία: 
27 χρόνος
Γένος: 
Άντρας
Εμπειρία: 
3 χρόνος
Γλώσσες: 
Ελληνική (Μητρική)
Αγγλική (Άπταιστη)
Περιοχή εργασίας: 
Λευκωσία
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Περιοχή διαμονής: 
Greece, Thessaloniki
Ιθαγένεια: 
Greek
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
EU passport / Yellow slip