Προβολή № 628

Θέσεις: 
Accountant, Chef accountant, Financial officer
Μισθός: 
€2000
Hλικία: 
48 χρόνος
Γένος: 
Γυναίκα
Εμπειρία: 
6 χρόνος
Γλώσσες: 
Περιοχή εργασίας: 
Λεμεσός
Πρόγραμμα: 
Εργασία εξ αποστάσεως
Ημι-απασχόληση
Ευέλικτο πρόγραμμα
Πλήρης απασχόληση
Περιοχή διαμονής: 
Cyprus long term residency
Ιθαγένεια: 
Ukrainian
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
Cyprus Long-term residence