Προβολή № 66

Θέσεις: 
Специалист офиса, младший бухгалтер
Μισθός: 
Συζητήσιμο
Hλικία: 
33 χρόνος
Γένος: 
Γυναίκα
Εμπειρία: 
7 χρόνος
Γλώσσες: 
Αγγλική (Ενδιάμεση)
Γερμανική (Βασική)
Περιοχή εργασίας: 
Λεμεσός
Λάρνακα
Λευκωσία
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Πρόγραμμα βάρδιας
Ημι-απασχόληση
Περιοχή διαμονής: 
Санкт-Петербург
Ιθαγένεια: 
Россия
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
Non-EU passport / Need for work visa