Προβολή № 75

Θέσεις: 
back office, compliance, dealer
Μισθός: 
Συζητήσιμο
Hλικία: 
26 χρόνος
Γένος: 
Εμπειρία: 
2 χρόνος
Γλώσσες: 
Αγγλική (Προηγμένη)
Ελληνική (Μητρική)
Περιοχή εργασίας: 
Λευκωσία
Λεμεσός
Πρόγραμμα: 
Πρόγραμμα βάρδιας
Πλήρης απασχόληση
Περιοχή διαμονής: 
Nicosia
Ιθαγένεια: 
Cypriot
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
EU passport / Yellow slip