Προβολή № 80

Θέσεις: 
Account manager, Marketing manager, Brand manager
Μισθός: 
Συζητήσιμο
Hλικία: 
26 χρόνος
Γένος: 
Γυναίκα
Εμπειρία: 
5 χρόνος
Γλώσσες: 
Ρωσική (Μητρική)
Ελληνική (Βασική)
Γερμανική (Βασική)
Αγγλική (Άπταιστη)
Περιοχή εργασίας: 
Λεμεσός
Λευκωσία
Λάρνακα
Πάθος
Αγία Νάπα
Μια άλλη πόλη σε Κύπρος
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Ευέλικτο πρόγραμμα
Περιοχή διαμονής: 
Limassol
Ιθαγένεια: 
Russian
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
EU family member