Προβολή № 91

Θέσεις: 
Project Assistant
Μισθός: 
Συζητήσιμο
Hλικία: 
39 χρόνος
Γένος: 
Γυναίκα
Εμπειρία: 
10 χρόνος
Γλώσσες: 
Περιοχή εργασίας: 
Λευκωσία
Πρόγραμμα: 
Εποχιακή εργασία
Εργασία εξ αποστάσεως
Πλήρης απασχόληση
Περιοχή διαμονής: 
UK Resident
Ιθαγένεια: 
Polish
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
EU passport / Yellow slip