ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

ANONYMOUS VACANCY


Δημοσιεύοντας τις ανοιχτές θέσεις εργασίας χωρίς να φαίνονται τα στοιχεία και οι επαφές της εταιρείας


Διάρκεια δημοσίευσης 60 μέρες


Κόστος - δωρεάν

JOBSEEKER CONTACT


Πρόσβαση στα στοιχεία του ατόμου που αναζητά εργασία


Τιμή ανά μία επαφή - 25 €


Ειδική προσφορά για εκείνους που αγόρασαν VIP VACANCY PACKAGE - Παραχώρηση στοιχείων ενός ατόμου που αναζητά εργασία με μόνο 20 €

VIP VACANCY


Δημοσιεύοντας τις ανοιχτές θέσεις εργασίας όπου θα φαίνονται τα στοιχεία και οι επαφές της εταιρείας


Διάρκεια δημοσίευσης 60 μέρες


Κόστος - 29 €

ΔΩΡEAΝ

VIP VACANCY PACKAGE


Πακέτο προσφοράς για VIP VACANCY


Πακετο προσφοράς απεριόριστου χρόνου

Διάρκεια δημοσίευσης 60 μέρες


Κόστος:

2 θέσεις εργασίας - 52€

3 θέσεις εργασίας - 72€

VIP+TOP VACANCY


VIP VACANCY στην Κυρια σελίδα υποψηφίου


Διάρκεια δημοσίευσης

VIP 60 μέρες

TOP 14 τις μέρες


Κόστος - 99 €

(VIP 29 € + TOP 70 €)