ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ANONYMOUS CV


Ανάρτηση του βιογραφικού σημειώματος χωρίς όνομα και στοιχεία επικοινωνίας


Διάρκεια δημοσίευσης – επ αόριστον


Κόστος – δωρεάν

VIP CV


Δημοσίεση του βιογραφικού σημειώματος με όνομα και στοιχεία επικοινωνίας


Διάρκεια δημοσίευσης 3 μήνες


Κόστος - 50 €


35 €

TOP CV


Ανάρτηση βιογραφκού στο ΤΟΡ επιλογών στην αναζήτηση


Διάρκεια δημοσίευσης 14 τις μέρες


Κόστος - 40 €


30 €