Θέση «Compliance Officer»

Μισθός: 
Συζητήσιμο (MONTHLY)
Περιοχή εργασίας: 
Λεμεσός
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Εμπειρία, χρόνια: 
  στο 5 
Hλικία, χρόνια: 
από 18   
Μόρφωση: 
άγαμος
κύριος
Γλώσσες: 
Αγγλική (Άπταιστη)
Ελληνική
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
EU passport / Yellow slip
EU family member
Cyprus Long-term residence
Non-EU passport / Need for work visa
Pink slip / Need for work visa
άλλος
Περιοχή: 
Νομικά