Θέση «Σερβιτορες - Μπαριστες»

Μισθός: 
Συζητήσιμο
Περιοχή εργασίας: 
Λεμεσός
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Εμπειρία, χρόνια: 
   
Hλικία, χρόνια: 
από 18  στο 35 
Μόρφωση: 
τριτοβάθμια
Γλώσσες: 
Ελληνική (Μητρική)
Αγγλική (Βασική)
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
Cyprus Long-term residence
EU family member
EU passport / Yellow slip
Περιοχή: 
Εστιατόρια / Υπηρεσία τροφίμων