Θέση «Medical Doctor and Nurses needed on our cruise ship .»

Μισθός: 
Συζητήσιμο
Περιοχή εργασίας: 
Πόλη
Πρόγραμμα: 
Εποχιακή εργασία
Πλήρης απασχόληση
Εμπειρία, χρόνια: 
από 2  στο 15 
Hλικία, χρόνια: 
από 30  στο 51 
Μόρφωση: 
Γλώσσες: 
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
Περιοχή: 
Υγεία / Φαρμακευτικές υπηρεσίες