Θέση «Barber»

Μισθός: 
Συζητήσιμο
Περιοχή εργασίας: 
Αγία Νάπα
Πρόγραμμα: 
Εποχιακή εργασία
Πλήρης απασχόληση
Εμπειρία, χρόνια: 
από 2  στο 5 
Hλικία, χρόνια: 
από 22  στο 30 
Μόρφωση: 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
εξειδικευμένη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
ελλιπής τριτοβάθμια
Γλώσσες: 
Αγγλική
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
Cyprus Long-term residence
EU family member
EU passport / Yellow slip
Περιοχή: 
Υγεία / Φαρμακευτικές υπηρεσίες