Θέση «Monitoring Officer»

Μισθός: 
Συζητήσιμο
Περιοχή εργασίας: 
Λευκωσία
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Εμπειρία, χρόνια: 
από 3  στο 5 
Hλικία, χρόνια: 
από 24  στο 50 
Μόρφωση: 
άγαμος
ελλιπής τριτοβάθμια
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Γλώσσες: 
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
EU passport / Yellow slip
EU family member
Cyprus Long-term residence
Περιοχή: 
Forex (FX) / Binary option