Θέση «ΓΕΩΠΟΝΟΣ»

Μισθός: 
Συζητήσιμο (ΚΑΘΑΡΑ)
Περιοχή εργασίας: 
Πόλη
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Εμπειρία, χρόνια: 
από 1  στο 1 
Hλικία, χρόνια: 
   
Μόρφωση: 
τριτοβάθμια
Γλώσσες: 
Ελληνική (Βασική)
Αγγλική (Ενδιάμεση)
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
EU family member
Περιοχή: 
Άλλες
Εμπορία / Δημόσιες σχέσεις