Θέση «Sales representative -Arabic speaker»

Μισθός: 
Συζητήσιμο
Περιοχή εργασίας: 
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Εμπειρία, χρόνια: 
από 5  στο 10 
Hλικία, χρόνια: 
από 23  στο 50 
Μόρφωση: 
τριτοβάθμια
άγαμος
ελλιπής τριτοβάθμια
εξειδικευμένη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Γλώσσες: 
Αραβική (Μητρική)
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
EU passport / Yellow slip
Cyprus Long-term residence
Περιοχή: 
Τράπεζες / Οικονομικά / Ασφάλιση