Θέση «WAITER - BARMAN»

Μισθός: 
€800 (gross)
Περιοχή εργασίας: 
Πάθος
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Εμπειρία, χρόνια: 
   
Hλικία, χρόνια: 
   
Μόρφωση: 
Γλώσσες: 
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
Cyprus Long-term residence
EU family member
EU passport / Yellow slip
Περιοχή: 
Εστιατόρια / Υπηρεσία τροφίμων