Θέση «ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ/ΤΡΙΑΣ»

Μισθός: 
€924
Περιοχή εργασίας: 
Λεμεσός
Πρόγραμμα: 
Πρόγραμμα βάρδιας
Πλήρης απασχόληση
Εμπειρία, χρόνια: 
   
Hλικία, χρόνια: 
   
Μόρφωση: 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Γλώσσες: 
Ελληνική
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
Cyprus Long-term residence
EU family member
EU passport / Yellow slip
Περιοχή: 
Άλλες