Θέση «Greek Sales Agent»

Μισθός: 
Συζητήσιμο
Περιοχή εργασίας: 
Λάρνακα
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Εμπειρία, χρόνια: 
  στο 1 
Hλικία, χρόνια: 
από 24  στο 45 
Μόρφωση: 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Γλώσσες: 
Ελληνική (Άπταιστη)
Αγγλική (Άπταιστη)
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
EU family member
EU passport / Yellow slip
Περιοχή: 
Λογιστική / Έλεγχος / Συμβουλευτικές υπηρεσίες