Θέση «Βοηθός σε Γεωτεχνικό Εργαστήριο»

Μισθός: 
€870
Περιοχή εργασίας: 
Λεμεσός
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Εμπειρία, χρόνια: 
   
Hλικία, χρόνια: 
από 19  στο 35 
Μόρφωση: 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
εξειδικευμένη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
ελλιπής τριτοβάθμια
τριτοβάθμια
Γλώσσες: 
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
Περιοχή: 
Μηχανική / Κατασκευή