Θέση «Junior Architect»

Μισθός: 
Συζητήσιμο
Περιοχή εργασίας: 
Πάθος
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Εμπειρία, χρόνια: 
   
Hλικία, χρόνια: 
   
Μόρφωση: 
άγαμος
Γλώσσες: 
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
Cyprus Long-term residence
EU family member
EU passport / Yellow slip
Περιοχή: 
Αρχιτεκτονική / Διακόσμηση / Γραφίστες