Θέση «сleaning services specialist»

Μισθός: 
€850 (per month)
Περιοχή εργασίας: 
Λεμεσός
Πρόγραμμα: 
Ημι-απασχόληση
Πρόγραμμα βάρδιας
Πλήρης απασχόληση
Εμπειρία, χρόνια: 
   
Hλικία, χρόνια: 
από 18  στο 50 
Μόρφωση: 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
εξειδικευμένη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Γλώσσες: 
Αγγλική (Άπταιστη)
Ελληνική (Ενδιάμεση)
Ρωσική (Βασική)
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
Cyprus Long-term residence
EU family member
EU passport / Yellow slip
Περιοχή: 
Εξυπηρέτηση πελατών