Θέση «Юрист/ассистент юриста»

Μισθός: 
€1800
Περιοχή εργασίας: 
Λεμεσός
Πρόγραμμα: 
Πλήρης απασχόληση
Εμπειρία, χρόνια: 
από 3   
Hλικία, χρόνια: 
   
Μόρφωση: 
τριτοβάθμια
άγαμος
κύριος
Γλώσσες: 
Αγγλική (Άπταιστη)
Ρωσική (Προηγμένη)
Kαθεστώς άδειας εργασίας: 
EU passport / Yellow slip
EU family member
Cyprus Long-term residence
Περιοχή: 
Εμπορία / Δημόσιες σχέσεις